בית החינוך

"ניצני רעות - רעות"

 

 

  כיתות א-ג

 

 

לאתר ניצני רעות

שנינו ביחד וכל אחד לחוד

במרחב המשותף של "בית החינוך ניצני רעות – רעות" פועלים זה לצד זה שני בתי ספר יסודיים. ניצני רעות - בו לומדים תלמידי כיתות א-ג, רעות - בו לומדים תלמידי כיתות ד-ו.

בתי הספר מקיימים מערך של שיתופי פעולה בנושאים שונים לצד פעילויות ייחודיות לכל בית ספר. התפיסה הפדגוגית המשותפת וההדגשים המשותפים יוצרים בית חינוך אחד ומאפשרים המשכיות טבעית במעבר בין ניצני רעות לרעות.

 

 

כיתות ד-ו

 

 

לאתר רעות